Kiem Dinh An Toan

Job title

KV2 Safety Inspection and Training Joint Stock Company.

Bio

Công Ty Cổ Phần Huấn Luyện và Kiểm Định An Toàn KV2 chuyên cung cấp các dịch vụ về kiểm định an toàn, kiểm định chất lượng và huấn luyện an toàn lao động như là kiểm định xe nâng, kiểm định cẩu trục… huấn luyện và cấp chứng chỉ nghiệp vụ về an toàn lao động cho cá nhân, công ty và tập đoàn.

Country

Vietnam

Twitter

https://twitter.com/KiemDinhAnToan3

LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/kiemdinhantoan/

Institutional Profile Page

http://kiemdinhkv2.com

Would you like to receive further information on SAGE products or services in Research Methods?

No thanks