Hồ Kim Thu – CEO Công ty Cổ Phần FIEX Marketing

Job title

CEO Công ty Cổ Phần FIEX Marketing

Bio

Bà Hồ Kim Thu hiện nay đang nắm giữ chức vụ CEO & Co-founder FIEX Marketing và bà đã có kinh nghiệm hơn 9 năm trong Marketing. Với mục tiêu giúp cho 1000 doanh nghiệp Start-up & SMBs Việt Nam tăng trưởng và phát triển, bà Hồ Kim Thu đã sáng lập nên công ty Marketing Online FIEX Marketing.

Thông tin liên hệ của bà Hồ Kim Thu – Founder & CEO Công ty Cổ Phần FIEX Marketing

Họ tên: Hồ Kim Thu

Địa chỉ: 619 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Chức vụ: Founder & CEO Công ty Cổ Phần FIEX Marketing

SĐT: (+84) 932 081 410

Email: thuho@fiexmarketing.com

Facebook: https://www.facebook.com/thu.hokim

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/kim-thu-ho-a721b542/

Trang CEO Hồ Kim Thu: https://fiexmarketing.com/ho-kim-thu/

———————————

Các kết nối Social: https://thuho-fiexmarketing.tumblr.com/

https://www.pearltrees.com/thuhofiexmarketing

https://issuu.com/thuho-fiexmarketing

https://independent.academia.edu/thuhofiexmarketing

https://www.instagram.com/thuho.fiexmarketing/

https://thuhofiexmarketing.quip.com/

https://thuhofiexmarketing.quip.com/yXONAklkyrPU

https://thuho-fiexmarketing.blogspot.com/

https://www.blogger.com/profile/07862319386625811152

https://thuhofiexmarket.livejournal.com/

https://thuhofiexmarketing.wixsite.com/profile

https://thuhofiexmarketing.wixsite.com/profile/post/h%E1%BB%93-kim-thu-ceo-c%C3%B4ng-ty-c%E1%BB%95-ph%E1%BA%A7n-fiex-marketing

https://yvision.kz/u/thuho-fiexmarketing

https://www.spinchat.com/hp/HoKimTHu/

https://www.behance.net/thuhofiexmarketing

https://www.wishlistr.com/thuho_fiexmarketing

https://nimbusweb.me/s/share/5437130/m2a4zbeq2ro97gt2widc

https://visual.ly/users/thuhofiexmarketing/

https://slides.com/thuho-fiexmarketing

http://thuhofiexmarketing.webgarden.com/

http://thuho-fiexmarketing.jigsy.com/

http://cplusplus.com/user/thuhofiexmarketing/

https://www.folkd.com/user/thuho-fiexmarketing

https://www.methodspace.com/members/thuhofiexmarketing/

https://www.evite.com/event/01A7QMZ5C3JQ2U7VYEPLTL3OS7BEEM/rsvp

https://www.vietnamta.vn/profile-70483

https://www.onfeetnation.com/profile/HoKimThuCEOCongtyCoPhan

https://thuho-fiexmarketing.newgrounds.com

https://fiexmarketing.teampages.com/users/3561980-Ho-Kim-Thu

https://trello.com/thuhofiexmarketing

https://pantip.com/profile/6408297#topics

https://speakerdeck.com/thuhofiexmarketing

https://www.openlearning.com/u/hkimthuceofiexmarketing-qrnphi/

https://thuhofiexmarketing.peatix.com/view

https://profile.hatena.ne.jp/thuhofiexmarketing/profile

https://www.vingle.net/thuhofiex

https://gab.com/thuhofiexmarketing

https://linkhay.com/u/thuhofiexmarketing

https://padlet.com/thuhofiexmarketing

https://blogfreely.net/thuho-fiexmarketing/

https://www.woddal.com/thuhofiexmarketing

https://posteezy.com/ho-kim-thu-ceo-cong-ty-co-phan-fiex-marketing

https://www.insanelymac.com/forum/profile/2600975-thuho-fiexmarketing/

https://www.gamespot.com/profile/thuhofiex/

https://thuhofiexmarketing.weebly.com/

https://dzone.com/users/4553417/thuhofiexmarketing.html

https://www.destructoid.com/?name=thuhofiexmarketing

https://meta.stackexchange.com/users/985330/h%e1%bb%93-kim-thu-ceo-fiex-marketing

https://www.twitch.tv/thuhofiexmarketing

https://sketchfab.com/thuho-fiexmarketing

https://www.360cities.net/licensee/6292

https://ello.co/thuho-fiexmarketing

https://www.free-ebooks.net/profile/1303390/ho-kim-thu-ceo-fiex-marketing

https://twitter.com/HoFiex

https://getpocket.com/@thuhofiexmarketing/

https://www.instapaper.com/p/thuhofiex

http://www.ok.ru/thuhofiex

https://www.pinterest.com/thuhofiexmarketing

Country

Vietnam

Contact email address:

thuho@fiexmarketing.com

Twitter

https://twitter.com/HoFiex

LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/kim-thu-ho-a721b542/

Institutional Profile Page

https://fiexmarketing.com/ho-kim-thu/

Would you like to receive further information on SAGE products or services in Research Methods?

No thanks